Türkçe-Romence Yeminli Çeviri

tarafından
209
Türkçe-Romence Yeminli Çeviri
Güzel Hosting

Romence dili Romanya ve Moldova’nın resmi dili olmakla birlikte Hint-Avrupa dillerinin Latin kolundandır. Latince etkisi çokça hissedilen bu dil, Türkçeyle ortak kelimelere sahiptir. Latinceye benzerliğinden ötürü Romana (Latince Roma dili) denilmektedir. Dünya üzerinde yaklaşık 30 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Okunuşu Rusçayı anımsatmaktadır; İspanyolca ve İtalyanca ile benzerlik gösterir. Romence öğrenilmesi orta güçlükte olan bir dildir. Romence tercüme dünya genelinde yoğun ilgi görmektedir. Romence tercümelerde çeşitli belgelerin (vize işlemlerinde kullanılan belgelerin, akademik tezlerin, mahkeme kararının, laboratuvar sonucu gibi) çevirisi yapılmaktadır. İki farklı şekilde tercüme onayı alınır: yeminli tercüman ve federasyon aracılığıyla yapılan onay işlemi. Yeminli tercüman çevirdiği belgeyi bizzat onaylar. Tercüman tarafından onaylanan çeviri noter tarafından da doğrulanır.

Türkçe-Romence Yeminli Çeviri

Romence’de Romence dil yapısına uygun olarak Türkçe kaynaklı birçok kelime bulunmaktadır. Bundan Romanya’nın Osmanlı İmparatorluğuyla olan tarihi komşuluk bağının rolü vardır. Bu Türkçe kaynaklı sözcükler Romanya halkı tarafından kullanılmaktadır. Romence’nin Latin kökenli olması öğrenmeyi kolaylaştırır. Günümüzde ticari ilişkilerde kullanma amaçlı birçok kişi Romence öğrenmektedir. Ayrıca Romanya ile turizm yoluyla karşılıklı olarak insan göçüde yaşanmaktadır. Bu noktada tercüme hizmeti büyük önem arz etmektedir. Romence yapacak olan tercümanın aldığı eğitim diploma ibrazıyla yeterliliği tescil edilmelidir. Çoğu kurum tarafından Romence çeviri hizmeti, noter onaylı yeminli tercüman tarafından alınmak istenilir. Yeminli tercümanlar tarafından hukuki, tıbbi, ticari, simültane, teknik gibi birçok konuda çeviri yapılmaktadır.

Romence Çeviride Dikkat Edilmesi Gerekenler

Türkçe ile benzerlik gösteren bu dil öğrenme aşamasında zorluk çıkarmaz. Romence’de her harfin bir sesi olması da bu konudaki kolaylıklardan biridir. Türkçe ile ortak kelimeler, ortak atasözleri, ortak deyimlere sahip bir dildir. Kelimeleri Türkçeye yakın olsa da telaffuzda farklılık göstermektedir. Romence çevirilerde çeviri yapacak olan yeminli tercümanın dilin özellik ve kurallarına hâkim olması şarttır. Romence’de bulunan kelimeleri cinsiyete göre kullanma konusunda dikkatli olunması gerekir. Romence çeviri hizmetinin uzman bir kadro tarafından yapılması da büyük önem arz etmektedir. Türkçeden Romence’ye, Romence’den Türkçeye iki yönlü tercüme yapılmaktadır. Bu sebeple de tercüman bürolarının yeminli tercüman hizmetinden yararlanılması gerekmektedir. Çeviri işini veren şahsın çeviri hakkındaki özel isteklerinin yeminli tercüman tarafından dikkate alınması da bu noktada önemlidir. Sunulan hizmetin kalitesi açısından çevirinin resmi olarak tüm onaylarının alınması gerekir. Yapılacak çeviride kelime ve karakter sayısının da belirtilmesi lazımdır.

Kaynak: https://www.tercumeofisi.com/romence-tercume