Netstat Kullanımı

tarafından
53
Netstat Kullanımı
Güzel Hosting

netstat -antp | awk ‘{if($4 ~/80/) print $0}’ | uniq | sort -k 5 | wc -l

Kodu ile :80 Portunuzda kaç giriş olduğunu öğrenin.