Linux History Geçmişine Tarih/Saat Atamak

tarafından
44
Linux History Geçmişine Tarih/Saat Atamak
Güzel Hosting

Sunucunuzda yapılan işlem geçmişine tarih ve saat atayarak geçmişi daha ayrıntılı görüntüleyebilirsiniz.
nano /etc/bashrc
En Alt Kısmına Ekleyiniz.
export HISTTIMEFORMAT="%h/%d - %H:%M:%S "
history
Artık tüm işlemlerde tarih ve saat yer alacaktır.